SBO Top Mobile
ZB Top Mobile 2
PC Top
Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

9.06
Số lượng đánh giá: 70
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 348

Đang cập nhật...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 40 14/09/2019
Chap 39 14/09/2019
Chap 38 14/09/2019
Chap 37 01/09/2019
Chap 36 31/08/2019
Chap 35 31/08/2019
Chap 34 31/08/2019
Chap 33 31/08/2019
Chap 32 31/08/2019
Chap 31 18/08/2019
Chap 30 18/08/2019
Chap 29 04/08/2019
Chap 28 28/07/2019
Chap 27 28/07/2019
Chap 26 22/07/2019
Chap 25 22/07/2019
Chap 24 14/07/2019
Chap 23 13/07/2019
Chap 22 07/07/2019
Chap 21 07/07/2019
Chap 20 01/07/2019
Chap 19 30/06/2019
Chap 18 23/06/2019
Chap 17 22/06/2019
Chap 16 19/06/2019
Chap 15 19/06/2019
Chap 14 14/06/2019
Chap 13 10/06/2019
Chap 12 10/06/2019
Chap 11 03/06/2019
Chap 10 29/05/2019
Chap 9 28/05/2019
Chap 8 23/05/2019
Chap 7 22/05/2019
Chap 6 22/05/2019
Chap 5 22/05/2019
Chap 4 22/05/2019
Chap 3 22/05/2019
Chap 2 22/05/2019
Chap 1 22/05/2019

Bình luận

Left Balloon Đóng
Right Balloon Đóng
Float Left Đóng
Float Right Đóng