Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Loạn Thế Đế Hậu

Loạn Thế Đế Hậu

9.95
Số lượng đánh giá: 38
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenmh.com
Lượt xem: 789
Bác sĩ ngoại khoa Đường Tiểu Ly không ngờ rằng mình lại xuyên việt. Ngay khi nàng mở mắt ra, một mỹ nam tử mặc long bào ngọt ngào nói với nàng "Hoàng Hậu, Liêu Vương đối với nàng tốt hơn hay Trẫm đối với nàng càng tốt hơn"...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 65 18/12/2018
Chap 64 11/12/2018
Chap 63 10/12/2018
Chap 62 09/12/2018
Chap 61 08/12/2018
Chap 60 07/12/2018
Chap 59 06/12/2018
Chap 58 05/12/2018
Chap 57 04/12/2018
Chap 56 03/12/2018
Chap 55 02/12/2018
Chap 54 01/12/2018
Chap 53 30/11/2018
Chap 52 30/11/2018
Chap 51 28/11/2018
Chap 50 28/11/2018
Chap 49 26/11/2018
Chap 48 23/11/2018
Chap 47 19/11/2018
Chap 46 13/11/2018
Chap 45 12/11/2018
Chap 44 08/11/2018
Chap 43 05/11/2018
Chap 42 01/11/2018
Chap 41 31/10/2018
Chap 40 30/10/2018
Chap 39 29/10/2018
Chap 38 27/10/2018
Chap 37 26/10/2018
Chap 36 25/10/2018
Chap 35 24/10/2018
Chap 34 23/10/2018
Chap 33 22/10/2018
Chap 32 20/10/2018
Chap 31 18/10/2018
Chap 30 10/10/2018
Chap 29 09/10/2018
Chap 28 08/10/2018
Chap 27 04/10/2018
Chap 26 03/10/2018
Chap 25 02/10/2018
Chap 24 29/09/2018
Chap 23 28/09/2018
Chap 22 27/09/2018
Chap 21 26/09/2018
Chap 20 22/09/2018
Chap 19 21/09/2018
Chap 18 19/09/2018
Chap 17 18/09/2018
Chap 16 13/09/2018
Chap 15 10/09/2018
Chap 14 06/09/2018
Chap 13 06/09/2018
Chap 12 03/09/2018
Chap 11 01/09/2018
Chap 10 31/08/2018
Chap 9 31/08/2018
Chap 8 28/08/2018
Chap 7 25/08/2018
Chap 6 23/08/2018
Chap 5 21/08/2018
Chap 4 21/08/2018
Chap 3 16/08/2018
Chap 2 13/08/2018
Chap 1 13/08/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng