Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê

Lãnh Huyết Tổng Tài Đích Tâm Kiên Thê

9.6
Số lượng đánh giá: 5
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 574
Vì đạt được mục đích của mình, hắn tìm cách cưới cô, ép cô phải ở bên mình, ngày ngày vui thú, chịu hết tủi nhục...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 46 19/03/2019
Chap 45 19/03/2019
Chap 44 01/03/2019
Chap 43 27/02/2019
Chap 42 24/02/2019
Chap 41 10/02/2019
Chap 40 08/02/2019
Chap 39 07/02/2019
Chap 38 06/02/2019
Chap 37 01/02/2019
Chap 36 23/01/2019
Chap 35 14/01/2019
Chap 34 11/01/2019
Chap 33 11/01/2019
Chap 32 11/01/2019
Chap 31 11/01/2019
Chap 30 11/01/2019
Chap 29 11/01/2019
Chap 28 11/01/2019
Chap 27 10/01/2019
Chap 26 10/01/2019
Chap 25 10/01/2019
Chap 24 10/01/2019
Chap 23 09/01/2019
Chap 22 09/01/2019
Chap 21 09/01/2019
Chap 20 08/01/2019
Chap 19 08/01/2019
Chap 17-18 08/01/2019
Chap 16 07/01/2019
Chap 15 06/01/2019
Chap 14 02/01/2019
Chap 13 30/12/2018
Chap 12 30/12/2018
Chap 11 29/12/2018
Chap 10 27/12/2018
Chap 9 24/12/2018
Chap 8 20/12/2018
Chap 7 18/12/2018
Chap 6 17/12/2018
Chap 5 08/12/2018
Chap 4 06/12/2018
Chap 3 05/12/2018
Chap 2 04/12/2018
Chap 1 03/12/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng