Hào Môn Tiểu Lão Bà

Hào Môn Tiểu Lão Bà

9.07
Số lượng đánh giá: 228
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, ngonphongcomics.com
Lượt xem: 20981
Tô Hoàn vốn là một thiên kim tiểu thư, nhưng không biết tại sao công ty của gia đình cô lại phá sản chỉ trong vòng 2 năm, cha mẹ bởi vì không thể trả hết số nợ lớn nên đã tự tử, anh trai thì mất tích. Cuối cùng Tô Hoàn đành phải bán thân cho một câu lạc bộ đêm, một vị thiếu gia thần bí đã mua Tô Hoàn và giao ước với cô ấy…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 90 24/04/2018
Chap 89 23/04/2018
Chap 88 21/04/2018
Chap 87 20/04/2018
Chap 86 19/04/2018
Chap 85 18/04/2018
Chap 84 17/04/2018
Chap 83 16/04/2018
Chap 82 14/04/2018
Chap 81 13/04/2018
Chap 80 12/04/2018
Chap 79 11/04/2018
Chap 78 10/04/2018
Chap 77 09/04/2018
Chap 76 08/04/2018
Chap 75 07/04/2018
Chap 74 06/04/2018
Chap 73 05/04/2018
Chap 72 04/04/2018
Chap 71 03/04/2018
Chap 70 01/04/2018
Chap 69 31/03/2018
Chap 68 29/03/2018
Chap 67 28/03/2018
Chap 66 26/03/2018
Chap 65 24/03/2018
Chap 64 23/03/2018
Chap 63 22/03/2018
Chap 62 21/03/2018
Chap 61 20/03/2018
Chap 60 19/03/2018
Chap 59 18/03/2018
Chap 58 15/03/2018
Chap 57 14/03/2018
Chap 56 13/03/2018
Chap 55 17/02/2018
Chap 54 15/02/2018
Chap 53 14/02/2018
Chap 52 12/02/2018
Chap 51 09/02/2018
Chap 50 06/02/2018
Chap 49 05/02/2018
Chap 48 01/02/2018
Chap 47 31/01/2018
Chap 46 30/01/2018
Chap 45 26/01/2018
Chap 44 23/01/2018
Chap 43 20/01/2018
Chap 42 19/01/2018
Chap 41 18/01/2018
Chap 40 16/01/2018
Chap 39 13/01/2018
Chap 38 12/01/2018
Chap 37 11/01/2018
Chap 36 10/01/2018
Chap 35 08/01/2018
Chap 34 05/01/2018
Chap 33 04/01/2018
Chap 32 03/01/2018
Chap 31 02/01/2018
Chap 30 01/01/2018
Chap 29 31/12/2017
Chap 28 30/12/2017
Chap 27 29/12/2017
Chap 26 18/08/2017
Chap 25 16/08/2017
Chap 24 12/07/2017
Chap 23 18/06/2017
Chap 22 14/06/2017
Chap 21 11/06/2017
Chap 20 31/03/2017
Chap 19 09/03/2017
Chap 18 05/03/2017
Chap 17 21/02/2017
Chap 16 13/02/2017
Chap 15 10/02/2017
Chap 14 08/01/2017
Chap 13 08/01/2017
Chap 12 07/01/2017
Chap 11 06/01/2017
Chap 10 03/01/2017
Chap 9 02/01/2017
Chap 8 28/12/2016
Chap 7 27/12/2016
Chap 6 13/12/2016
Chap 5 03/12/2016
Chap 4 01/12/2016
Chap 3 22/11/2016
Chap 2 13/11/2016
Chap 1 10/11/2016

Bình luận