SBO Top Mobile
JBO Top Mobile 2
Go88 Top Mobile 2
Dữ Tử Thành Thuyết

Dữ Tử Thành Thuyết

8.64
Số lượng đánh giá: 14
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Hoa Gia Trang, ngonphongcomics.com
Lượt xem: 1078

Bởi vì muốn theo đuổi tự do không muốn cùng bạo quân gia chủ kết hôn, bỏ trốn đào hôn cả đêm, bị người vây chặt được một thanh niên ngốc cứu, ai ngờ thanh niên ngốc này lại là...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 14 18/10/2019
Chap 13 14/10/2019
Chap 12 13/10/2019
Chap 11.2 07/10/2019
Chap 11.1 20/12/2018
Chap 10 06/12/2018
Chap 9 21/11/2018
Chap 8 11/11/2018
Chap 7 11/11/2018
Chap 6 10/10/2018
Chap 5 10/10/2018
Chap 4 10/10/2018
Chap 3 06/08/2018
Chap 2 28/07/2018
Chap 1 28/07/2018
Chap 0 28/07/2018

Bình luận