Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Dữ Tử Thành Thuyết

Dữ Tử Thành Thuyết

8.27
Số lượng đánh giá: 11
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Hoa Gia Trang
Lượt xem: 372
Bởi vì muốn theo đuổi tự do không muốn cùng bạo quân gia chủ kết hôn, bỏ trốn đào hôn cả đêm, bị người vây chặt được một thanh niên ngốc cứu, ai ngờ thanh niên ngốc này lại là...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 11.1 20/12/2018
Chap 10 06/12/2018
Chap 9 21/11/2018
Chap 8 11/11/2018
Chap 7 11/11/2018
Chap 6 10/10/2018
Chap 5 10/10/2018
Chap 4 10/10/2018
Chap 3 06/08/2018
Chap 2 28/07/2018
Chap 1 28/07/2018
Chap 0 28/07/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng