Đế Vương Trắc

Đế Vương Trắc

9.59
Số lượng đánh giá: 22
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, ngonphongcomics.com
Lượt xem: 542
Xem sẽ rõ…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 52 20/01/2018
Chap 51 15/01/2018
Chap 50 12/01/2018
Chap 49 10/01/2018
Chap 48 04/01/2018
Chap 47 03/01/2018
Chap 46 02/01/2018
Chap 45 02/01/2018
Chap 44 01/01/2018
Chap 43 31/12/2017
Chap 42 30/12/2017
Chap 41 13/12/2017
Chap 40 12/12/2017
Chap 39 04/12/2017
Chap 38 03/12/2017
Chap 37 09/11/2017
Chap 36 07/11/2017
Chap 35 02/11/2017
Chap 34 01/11/2017
Chap 33 13/10/2017
Chap 32 11/10/2017
Chap 31 24/08/2017
Chap 30 23/08/2017
Chap 29 24/07/2017
Chap 28 23/07/2017
Chap 27 28/06/2017
Chap 26 24/06/2017
Chap 25 08/05/2017
Chap 24 08/05/2017
Chap 23 26/04/2017
Chap 22 22/04/2017
Chap 21 10/04/2017
Chap 20 09/04/2017
Chap 19 08/03/2017
Chap 18 06/03/2017
Chap 17 03/03/2017
Chap 16 01/03/2017
Chap 15 14/02/2017
Chap 14 09/02/2017
Chap 13 06/02/2017
Chap 12 05/02/2017
Chap 11 14/01/2017
Chap 10 07/01/2017
Chap 9 01/01/2017
Chap 8 30/12/2016
Chap 7 29/12/2016
Chap 6 21/12/2016
Chap 5 20/12/2016
Chap 4 10/12/2016
Chap 3 09/12/2016
Chap 2 29/11/2016
Chap 1 25/11/2016

Bình luận

VN All Tet campaign 2018
Tết 2018