Top Mobile
Top Mobile 2
Top Mobile 3
PC Top
Circle 2

Circle 2

9.06
Số lượng đánh giá: 16
Tác giả: Vương Tử Anh
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Tạm ngưng
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 1939

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 2 26/03/2018
Chap 1 19/03/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng