Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

9.63
Số lượng đánh giá: 113
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, ngonphongcomics.com
Lượt xem: 3676
Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 136 10/12/2018
Chap 135 08/12/2018
Chap 134 06/12/2018
Chap 133 04/12/2018
Chap 132 03/12/2018
Chap 131 02/12/2018
Chap 130 30/11/2018
Chap 129 29/11/2018
Chap 128 28/11/2018
Chap 127 27/11/2018
Chap 126 26/11/2018
Chap 125 24/11/2018
Chap 124 22/11/2018
Chap 123 21/11/2018
Chap 122 20/11/2018
Chap 121 18/11/2018
Chap 120 17/11/2018
Chap 119 12/11/2018
Chap 118 10/11/2018
Chap 117 07/11/2018
Chap 116 05/11/2018
Chap 115 02/11/2018
Chap 114 01/11/2018
Chap 113 29/10/2018
Chap 112 25/10/2018
Chap 111 23/10/2018
Chap 110 22/10/2018
Chap 109 17/10/2018
Chap 108 06/10/2018
Chap 107 05/10/2018
Chap 106 02/10/2018
Chap 105 29/09/2018
Chap 104 28/09/2018
Chap 103 26/09/2018
Chap 102 25/09/2018
Chap 101 23/09/2018
Chap 100 22/09/2018
Chap 99 21/09/2018
Chap 98 20/09/2018
Chap 97 19/09/2018
Chap 96 18/09/2018
Chap 95 17/09/2018
Chap 94 15/09/2018
Chap 93 14/09/2018
Chap 92 13/09/2018
Chap 91 12/09/2018
Chap 90 10/09/2018
Chap 89 09/09/2018
Chap 88 08/09/2018
Chap 87 07/09/2018
Chap 86 05/09/2018
Chap 85 04/09/2018
Chap 84 03/09/2018
Chap 83 02/09/2018
Chap 82 01/09/2018
Chap 81 30/08/2018
Chap 80 28/08/2018
Chap 79 26/08/2018
Chap 78 26/08/2018
Chap 77 26/08/2018
Chap 76 25/08/2018
Chap 75 25/08/2018
Chap 74 10/08/2018
Chap 73 29/07/2018
Chap 72 28/07/2018
Chap 71 27/07/2018
Chap 70 25/07/2018
Chap 69 24/07/2018
Chap 68 23/07/2018
Chap 67 20/07/2018
Chap 66 19/07/2018
Chap 65 14/07/2018
Chap 64 12/07/2018
Chap 63 06/07/2018
Chap 62 05/07/2018
Chap 61 27/05/2018
Chap 60 24/05/2018
Chap 59 16/05/2018
Chap 58 12/05/2018
Chap 57 07/05/2018
Chap 56 06/05/2018
Chap 55 05/05/2018
Chap 54 30/04/2018
Chap 53 24/04/2018
Chap 52 21/04/2018
Chap 51 30/03/2018
Chap 50 08/03/2018
Chap 49 06/03/2018
Chap 48 05/03/2018
Chap 47 22/02/2018
Chap 46 20/02/2018
Chap 45 10/02/2018
Chap 44 08/02/2018
Chap 43 04/02/2018
Chap 42 30/01/2018
Chap 41 26/01/2018
Chap 40 23/01/2018
Chap 39 17/01/2018
Chap 38 15/01/2018
Chap 37 11/01/2018
Chap 36 08/01/2018
Chap 35 03/01/2018
Chap 34 02/01/2018
Chap 33 31/12/2017
Chap 32 29/12/2017
Chap 31 28/11/2017
Chap 30 04/11/2017
Chap 29 10/08/2017
Chap 28 08/08/2017
Chap 27 28/06/2017
Chap 26 27/06/2017
Chap 25 01/05/2017
Chap 24 30/04/2017
Chap 23 28/04/2017
Chap 22 27/04/2017
Chap 21 26/04/2017
Chap 20 26/03/2017
Chap 19 25/03/2017
Chap 18 17/01/2017
Chap 17 09/01/2017
Chap 16 04/01/2017
Chap 15 03/01/2017
Chap 14 01/01/2017
Chap 13 28/12/2016
Chap 12 05/12/2016
Chap 11 26/11/2016
Chap 10 21/11/2016
Chap 9 16/11/2016
Chap 8 14/11/2016
Chap 7 30/10/2016
Chap 6 29/10/2016
Chap 5 25/10/2016
Chap 4 23/10/2016
Chap 3 09/10/2016
Chap 2 07/10/2016
Chap 1 28/09/2016

Bình luận