Túc Tội Chi Ca

Túc Tội Chi Ca

9.65
Số lượng đánh giá: 23
Nhóm dịch: YY Truyện
Tình trạng: Hoàn thành
Nguồn: YY Truyện
Lượt xem: 32143
Nguyệt Thức bị phụ thân đưa đi làm con tin của Thiên giới, nhưng giữa đường thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Thức phải làm gì để đối mặt với số phận đây?

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 79 HẾT 19/07/2018
Chap 78 14/07/2018
Chap 77 04/07/2018
Chap 76 04/07/2018
Chap 75 25/06/2018
Chap 74 25/06/2018
Chap 73 16/06/2018
Chap 72 01/06/2018
Chap 71 21/05/2018
Chap 70 03/05/2018
Chap 69 03/05/2018
Chap 68 30/04/2018
Chap 67 23/04/2018
Chap 66 23/04/2018
Chap 65 21/04/2018
Chap 64 21/04/2018
Chap 63 11/04/2018
Chap 62 07/04/2018
Chap 61 06/03/2018
Chap 60 02/03/2018
Chap 59 02/03/2018
Chap 58 25/02/2018
Chap 57 21/02/2018
Chap 56 21/02/2018
Chap 55 19/02/2018
Chap 54 19/02/2018
Chap 53 22/12/2017
Chap 52 22/12/2017
Chap 51 22/12/2017
Chap 50 10/12/2017
Chap 49 10/12/2017
Chap 48 15/11/2017
Chap 47 09/11/2017
Chap 46 09/11/2017
Chap 45 26/10/2017
Chap 44 18/10/2017
Chap 43 11/10/2017
Chap 42 30/09/2017
Chap 41 21/09/2017
Chap 40 16/09/2017
Chap 39 08/09/2017
Chap 38 08/09/2017
Chap 37 24/08/2017
Chap 36 17/08/2017
Chap 35 11/08/2017
Chap 34 02/08/2017
Chap 33 26/07/2017
Chap 32 12/07/2017
Chap 31 05/07/2017
Chap 30 29/06/2017
Chap 29 22/06/2017
Chap 28 15/06/2017
Chap 27 15/06/2017
Chap 26 31/05/2017
Chap 25 26/05/2017
Chap 24 11/05/2017
Chap 23 05/05/2017
Chap 22 05/05/2017
Chap 21 05/05/2017
Chap 20 05/05/2017
Chap 17 03/04/2017
Chap 18 03/04/2017
Chap 19 03/04/2017
Chap 16 11/03/2017
Chap 15 08/03/2017
Chap 14 08/03/2017
Chap 13 08/03/2017
Chap 12 08/03/2017
chap 11 08/03/2017
Chap 10 08/03/2017
Chap 9 08/03/2017
Chap 8 08/03/2017
Chap 7 08/03/2017
Chap 6 08/03/2017
Chap 5 08/03/2017
Chap 4 08/03/2017
Chap 3 08/03/2017
Chap 2 05/03/2017
Chap 1 05/03/2017

Bình luận