Top Mobile
Top Mobile 2
Sở Sự Vụ Linh Đạo

Sở Sự Vụ Linh Đạo

10
Số lượng đánh giá: 5
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: www.a3manga.com
Lượt xem: 549
Mỗi một câu chuyện, đằng sau đều có nhân quả; Mỗi một linh hồn, đằng sau đều có chuyện cũ; Linh Đạo Sự Vụ Sở, tiếp nhận các ủy thác liên quan tới linh dị, khiến các linh hồn được yên nghỉ.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 20 03/02/2019
Chap 19 18/01/2019
Chap 18 29/12/2018
Chap 17 24/12/2018
Chap 16 20/12/2018
Chap 15 07/12/2018
Chap 14 29/11/2018
Chap 13 27/11/2018
Chap 12 23/11/2018
Chap 11 21/11/2018
Chap 10 20/11/2018
Chap 9 19/11/2018
Chap 8 11/11/2018
Chap 7 07/11/2018
Chap 6 26/10/2018
Chap 5 25/10/2018
Chap 4 10/10/2018
Chap 3 03/10/2018
Chap 2 08/06/2018
Chap 1 07/06/2018

Bình luận

Left Balloon Đóng