NP

NP

0
Số lượng đánh giá: 0
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Thể loại: Manhua
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn:
Lượt xem: 563

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 6 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 5 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 3 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 4 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 2 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 1 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 39 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 38 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 47 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 46 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 45 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 44 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 43 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 42 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 41 03/06/2017
Lưu Luyến Tinh Diệu chap 40 03/06/2017
Mida Love Chap 7 23/05/2017
Mida Love Chap 8 23/05/2017
Mida Love Chap 5 23/05/2017
Mida Love Chap 6 23/05/2017
Mida Love Chap 3 23/05/2017
Mida Love Chap 4 23/05/2017
Mida Love Chap 2 23/05/2017
Mida Love Chap 1 23/05/2017
Chap 1 22/05/2017
Chap 43 02/05/2017
Chap 42 02/05/2017
Chap 41 02/05/2017
Chap 40 02/05/2017
Chap 39 30/04/2017
Chap 38 30/04/2017
Chap 37 17/04/2017
Chap 36 11/04/2017
Chap 1 03/04/2017
Chap 0 02/04/2017
Chap 1 30/03/2017
Chap 1 29/03/2017
Chap Mở Đầu 29/03/2017
Chap 35 18/01/2017
Chap 34 18/01/2017
Chap 33 14/01/2017
Chap 32 23/12/2016
Chap 31 23/12/2016
Chap 30 23/12/2016
Chap 29 23/12/2016
Chap 28 23/12/2016
Chap 27 23/12/2016
Chap 26 23/12/2016
Chap 25 23/12/2016
Chap 1 25/10/2016
Chap 24 02/10/2016
Chap 23 02/10/2016
Chap 22 18/09/2016
Chap 21 17/09/2016
Chap 20 17/09/2016
Chap 18 17/09/2016
Chap 19 17/09/2016
Chap 17 17/09/2016
Chap 16 17/09/2016
Chap 14 17/09/2016
Chap 15 17/09/2016
Chap 13 17/09/2016
Chap 12 17/09/2016
Chap 11 17/09/2016
Chap 9 17/09/2016
Chap 10 17/09/2016
Chap 8 17/09/2016
Chap 7 17/09/2016
Chap 5 17/09/2016
Chap 6 17/09/2016
Chap 4 17/09/2016
Chap 3 17/09/2016
Chap 2 17/09/2016
Chap 1 17/09/2016
Chap 21 17/09/2016
Chap 20 17/09/2016
Chap 19 17/09/2016
Chap 17 17/09/2016
Chap 18 17/09/2016
Chap 16 17/09/2016
Chap 15 17/09/2016
Chap 13 17/09/2016
Chap 14 17/09/2016
Chap 12 17/09/2016
Chap 11 17/09/2016
Chap 10 17/09/2016
Chap 8 17/09/2016
Chap 9 17/09/2016
Chap 7 17/09/2016
Chap 6 17/09/2016
Chap 4 17/09/2016
Chap 5 17/09/2016
Chap 3 17/09/2016
Chap 2 17/09/2016
Chap 1 17/09/2016
Chap 1 15/09/2016
Chap 1 14/09/2016
Chap 5 14/09/2016
Chap 4 14/09/2016
Chap 3 14/09/2016
Chap 2 14/09/2016
Chap 1 14/09/2016
Fairy Tail Chap 10 22/06/2016
Fairy Tail Chap 9 22/06/2016
Fairy Tail Chap 8 22/06/2016
Fairy Tail Chap 7 22/06/2016
Fairy Tail Chap 6 22/06/2016
Fairy Tail Chap 5 22/06/2016
Fairy Tail Chap 4 22/06/2016
Fairy Tail Chap 3 22/06/2016
Fairy Tail Chap 2 22/06/2016
Fairy Tail Chap 1 22/06/2016
Wind Breaker 64 07/06/2016
Wind Breaker 63 07/06/2016
Wind Breaker 62 07/06/2016
Wind Breaker 61 07/06/2016
Wind Breaker 60 07/06/2016
Wind Breaker 59 07/06/2016
Wind Breaker 58 07/06/2016
Wind Breaker 57 07/06/2016
Wind Breaker 56 07/06/2016
Wind Breaker 55 07/06/2016
Wind Breaker 54 07/06/2016
Wind Breaker 53 07/06/2016
Wind Breaker 52 07/06/2016
Wind Breaker 51 07/06/2016
Wind Breaker 50 07/06/2016
Wind Breaker 49 07/06/2016
Wind Breaker 48 07/06/2016
Wind Breaker 47 07/06/2016
Wind Breaker 46 07/06/2016
Wind Breaker 45 07/06/2016
Wind Breaker 44 07/06/2016
Wind Breaker 43 07/06/2016
Wind Breaker 42 07/06/2016
Wind Breaker 41 07/06/2016
Wind Breaker 40 07/06/2016
Wind Breaker 39 07/06/2016
Wind Breaker 38 07/06/2016
Wind Breaker 37 07/06/2016
Wind Breaker 36 07/06/2016
World Trigger 146 07/06/2016
World Trigger 145 07/06/2016
World Trigger 144 07/06/2016
World Trigger 143 07/06/2016
World Trigger 142 07/06/2016
World Trigger 141 07/06/2016
World Trigger 140 07/06/2016
World Trigger 139 07/06/2016
World Trigger 138 07/06/2016
World Trigger 137 07/06/2016
Wind Breaker 35 07/06/2016
Wind Breaker 34 07/06/2016
Wind Breaker 33 07/06/2016
Wind Breaker 32 07/06/2016
Wind Breaker 31 07/06/2016
Wind Breaker 30 07/06/2016
Wind Breaker 29 07/06/2016
Wind Breaker 28 07/06/2016
Wind Breaker 27 07/06/2016
Wind Breaker 26 07/06/2016
Wind Breaker 25 07/06/2016
Wind Breaker 24 07/06/2016
Wind Breaker 23 07/06/2016
Wind Breaker 22 07/06/2016
Wind Breaker 21 07/06/2016
Wind Breaker 20 07/06/2016
Wind Breaker 19 07/06/2016
Wind Breaker 18 07/06/2016
Wind Breaker 17 07/06/2016
Wind Breaker 16 07/06/2016
Wind Breaker 15 07/06/2016
Wind Breaker 14 07/06/2016
Wind Breaker 13 07/06/2016
Wind Breaker 12 07/06/2016
Wind Breaker 11 07/06/2016
Wind Breaker 10 07/06/2016
Wind Breaker 9 07/06/2016
Wind Breaker 8 07/06/2016
Wind Breaker 7 07/06/2016
Wind Breaker 6 07/06/2016
Wind Breaker 5 07/06/2016
Wind Breaker 4 07/06/2016
Wind Breaker 3 07/06/2016
Wind Breaker 2 07/06/2016
Wind Breaker 1 07/06/2016
Love Pact Oneshot 04/06/2016
Phong Vân 2 22/04/2016
Phong Vân 1 22/04/2016
Feng Shen Ji – #02 The Mighty Ancient Gods 22/03/2016
Feng Shen Ji – #01 Isolated Rebel 22/03/2016
Guardians of Infinity 004 (2016) 22/03/2016
Guardians of Infinity 003 (2016) 22/03/2016
Guardians of Infinity 002 (2016) 22/03/2016
Guardians of Infinity 001 (2016) 22/03/2016
test chương 17/02/2016
Flame 3 28/12/2015
Flame 2 28/12/2015
Flame 1 28/12/2015
Flame 4 28/12/2015
Flame 3 28/12/2015
Flame 2 28/12/2015
Flame 1 28/12/2015
Chapter 26 28/12/2015
Chapter 25 28/12/2015
Chapter 24 28/12/2015
Chapter 23 28/12/2015
Chapter 22 28/12/2015
Chapter 21 28/12/2015
Chapter 20 28/12/2015
Chapter 19 28/12/2015
Chapter 18 27/12/2015
Chapter 17 27/12/2015
Chapter 16 27/12/2015
Chapter 15 27/12/2015
Chapter 14 27/12/2015
Chapter 13 27/12/2015
Chapter 12 27/12/2015
Chapter 11 27/12/2015
Chapter 10 27/12/2015
Chapter 9 27/12/2015
Chapter 8 27/12/2015
Chapter 7 27/12/2015
Chapter 6 27/12/2015
Chapter 5 27/12/2015
Chapter 4 27/12/2015
Chapter 3 27/12/2015
Chapter 2 27/12/2015
Chapter 1 27/12/2015
Chapter 0 27/12/2015
2300 4 12/12/2015
Shokugeki no Soma 3 12/12/2015
Shokugeki no Soma 2 12/12/2015
Shokugeki no Soma 1 12/12/2015
2300 3 12/12/2015
2300 3 12/12/2015
2300 2 12/12/2015
2300 2 12/12/2015
2300 1 12/12/2015
2300 1 12/12/2015
Dragon Quest 228 12/12/2015
Dragon Quest 276 12/12/2015
Dragon Quest 227 12/12/2015
Dragon Quest 226 12/12/2015
The God of High School 4 12/12/2015
The God of High School 3 12/12/2015
The God of High School 2 12/12/2015
The God of High School 1 12/12/2015
The Day the Magpie Cries 1 11/12/2015
Chapter mới 22/05/2015
Chapter 7: Hồng Môn ChánhTông 20/05/2015
Chapter 6: Nguyên Thanh Nam 20/05/2015
Chapter 5: Tứ Đại Hộ Pháp 19/05/2015
Chapter 4: Trò chơi tiền bạc 19/05/2015
Chapter 3: Đàm Phán 19/05/2015
Chapter 2: Chủ nghĩa Đế Quốc 19/05/2015
Chapter 1: Truy Sát Lệnh 19/05/2015
[Switch] Vol 1 – Act 004 19/05/2015
[Switch] Vol 1 – Act 003 19/05/2015
[Switch] Vol 1 – Act 002 19/05/2015
[Switch] Vol 1 – Act 001-b 19/05/2015
[Switch] Vol 1 – Act 001-a 19/05/2015
Phong Vân 675 19/05/2015
Phong Vân 674 19/05/2015
Chap 76 19/05/2015
Chap 75 19/05/2015
Chap 74 19/05/2015
Chap 73 19/05/2015
Chap 72 19/05/2015
Chap 71 19/05/2015
Chap 70 19/05/2015
Chap 69 19/05/2015
Chap 68.5 19/05/2015
Chap 68 19/05/2015
Chap 67 19/05/2015
Chap 66 19/05/2015
Chap 65 19/05/2015
Chap 64 19/05/2015
Chap 63 19/05/2015
Chap 62 19/05/2015
Chap 61 19/05/2015
Chap 60 19/05/2015
Chap 59 19/05/2015
Chap 58 19/05/2015
Chap 57 19/05/2015
Chap 56 19/05/2015
Chap 55 19/05/2015
Chap 54 19/05/2015
Chap 53 19/05/2015
Chap 52.5 19/05/2015
Chap 52 19/05/2015
Chap 51 19/05/2015
Chap 50 19/05/2015
Chap 49 19/05/2015
Chap 48 19/05/2015
Chap 47 19/05/2015
Chap 46 19/05/2015
Chap 45 19/05/2015
Chap 44 19/05/2015
Chap 43 19/05/2015
Chap 42.5 19/05/2015
Chap 42 19/05/2015
Chap 41 19/05/2015
Chap 40 19/05/2015
Chap 39 19/05/2015
Chap 38 19/05/2015
Chap 37 19/05/2015
Chap 36 19/05/2015
Chap 35.5 19/05/2015
Chap 35 19/05/2015
Chap 34 19/05/2015
Chap 33 19/05/2015
Chap 32 19/05/2015
Chap 31 19/05/2015
Chap 30 19/05/2015
Chap 29 19/05/2015
Chap 28 19/05/2015
Chap 27 19/05/2015
Chap 26 19/05/2015
Chap 25 19/05/2015
Chap 24 19/05/2015
Chap 23 19/05/2015
Chap 22 19/05/2015
Chap 21 19/05/2015
Chap 20 19/05/2015
Chap 19 19/05/2015
Chap 18 19/05/2015
Chap 17 19/05/2015
Chap 16 19/05/2015
Chap 15 19/05/2015
Chap 14.5 19/05/2015
Chap 14 19/05/2015
Chap 13 19/05/2015
Chap 12 19/05/2015
Chap 11 19/05/2015
Chap 10 19/05/2015
Chap 9 19/05/2015
Chap 8 19/05/2015
Chap 7 19/05/2015
Chap 6 19/05/2015
Phong Vân 3 18/05/2015
Phong Vân 2 18/05/2015
Phong Vân 1 18/05/2015
Vua bếp Soma chap 1 13/05/2015
Vua bếp Soma chap 0 13/05/2015
Chap 9 09/05/2015
Chap 8 09/05/2015
Chap 7 09/05/2015
Chap 6 09/05/2015
Chap 5 09/05/2015
Chap 4 09/05/2015
Chap 3 09/05/2015
Chap 2 09/05/2015
Chap 1 09/05/2015
Chap 1 08/05/2015
Chapter 7 08/05/2015
Chap 5 08/05/2015
Chap 4.5 08/05/2015
Chap 3 08/05/2015
Chap 4 08/05/2015
Chap 2 08/05/2015
Chap 1 08/05/2015
Chap 6 08/05/2015
Chap 5 08/05/2015
Chap 4 08/05/2015
Chap 3 08/05/2015
Chap 1 08/05/2015
Chap 4 08/05/2015
Chap 5 08/05/2015
Chap 3 08/05/2015
Chap 2 08/05/2015
Chap 1 08/05/2015
Chap 0 08/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 10 06/05/2015
Chap 9 06/05/2015
Chap 8 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 0 06/05/2015
Chap 10 06/05/2015
Chap 9 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 9 06/05/2015
Chap 10 06/05/2015
Chap 8 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 9 06/05/2015
Chap 10 06/05/2015
Chap 8 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 11 06/05/2015
Chap 10 06/05/2015
Chap 9 06/05/2015
Chap 8 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Chap 7 06/05/2015
Chap 6 06/05/2015
Chap 5 06/05/2015
Chap 4 06/05/2015
Chap 3 06/05/2015
Chap 2 06/05/2015
Chap 1 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 91 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 90 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 89 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 88 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 87 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 86 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 85 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 84 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 83 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 82 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 81 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 80 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 79 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 78 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 77 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 76 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 75 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 74 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 73 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 72 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 71 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 70 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 69 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 68 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 67 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 66 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 65 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 64 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 63 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 62 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 61 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 60 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 59 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 58 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 57 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 56 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 55 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 54 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 53 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 52 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 51 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 50 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 49 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 48 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 47 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 46 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 45 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 44 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 43 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 42 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 41 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 40 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 39 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 38 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 37 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 36 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 35 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 34 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 33 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 32 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 31 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 30 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 29 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 28 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 27 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 26 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 25 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 24 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 23 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 22 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 21 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 20 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 19 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 18 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 17 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 16 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 15 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 14 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 13 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 12 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 11 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 10 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 9 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 8 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 7 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 6 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 5 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 4 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 3 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 2 06/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 1 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 6 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 5 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 4 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 3 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 2-b 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 2-a 06/05/2015
Phượng Nghịch Thiên Hạ chap 1 06/05/2015

Bình luận