Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

7.75
Số lượng đánh giá: 4
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hắc Bạch Team
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: fb,com/hacbachteam
Lượt xem: 242
Lâm xảo thân vi S cấp bảo phiêu, trừ liễu tình thương dạng dạng xuất loại bạt tụy (vũ lực trị), khước than thượng liễu trừ liễu vũ lực trị bạo bằng dạng dạng xuất loại bạt tụy (trí thương + tình thương) đích chủ nhân. Hai người gặp nhau, xem ai thuần phục ai?

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 10 20/10/2018
Chap 9 11/10/2018
Chap 8 04/10/2018
Chap 7 04/10/2018
Chap 6 12/09/2018
Chap 5 10/09/2018
Chap 4 10/09/2018
Chap 3 09/09/2018
Chap 2 07/09/2018
Chap 1 07/09/2018

Bình luận