Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

9.31
Số lượng đánh giá: 32
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3 Manga, Truyện V1
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: truyenv1.com, a3manga.com
Lượt xem: 3444
Nàng cười ngây ngô, Chỉ huy tiên sinh, ngài quen trâu già gặm cỏ non rồi phải không ? Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ứng dưới thân mình nói : lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ, Ừm, lão tử chỉ ăn thịt, hơn nữa chuyên ăn những miếng thịt tươi mới như nàng.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 127 14/07/2018
Chap 126 11/07/2018
Chap 125 10/07/2018
Chap 124 10/07/2018
Chap 123 10/07/2018
Chap 122 10/07/2018
Chap 121 09/07/2018
Chap 120 09/07/2018
Chap 119 09/07/2018
Chap 118 09/07/2018
Chap 117 09/07/2018
Chap 116 08/07/2018
Chap 115 08/07/2018
Chap 114 08/07/2018
Chap 113 08/07/2018
Chap 112 07/07/2018
Chap 111 06/07/2018
Chap 110 06/07/2018
Chap 109 06/07/2018
Chap 108 05/07/2018
Chap 107 05/07/2018
Chap 106 04/07/2018
Chap 105 04/07/2018
Chap 104 04/07/2018
Chap 103 03/07/2018
Chap 102 02/07/2018
Chap 101 01/07/2018
Chap 100 30/06/2018
Chap 99 28/06/2018
Chap 98 26/06/2018
Chap 97 25/06/2018
Chap 96 23/06/2018
Chap 95 20/06/2018
Chap 94 19/06/2018
Chap 93 15/06/2018
Chap 92 14/06/2018
Chap 91 13/06/2018
Chap 90 11/06/2018
Chap 89 08/06/2018
Chap 88 07/06/2018
Chap 87 06/06/2018
Chap 86 04/06/2018
Chap 85 03/06/2018
Chap 84 02/06/2018
Chap 83 01/06/2018
Chap 82 31/05/2018
Chap 81 30/05/2018
Chap 80 30/05/2018
Chap 79 29/05/2018
Chap 78 28/05/2018
Chap 77 27/05/2018
Chap 76 24/05/2018
Chap 75 23/05/2018
Chap 74 22/05/2018
Chap 73 21/05/2018
Chap 72 20/05/2018
Chap 71 19/05/2018
Chap 70 07/05/2018
Chap 69 04/05/2018
Chap 68 30/04/2018
Chap 67 24/04/2018
Chap 66 20/04/2018
Chap 65 19/04/2018
Chap 64 14/04/2018
Chap 63 10/04/2018
Chap 62 09/04/2018
Chap 61 05/04/2018
Chap 60 04/04/2018
Chap 59 03/04/2018
Chap 58 02/04/2018
Chap 57 30/03/2018
Chap 56 29/03/2018
Chap 55 28/03/2018
Chap 54 27/03/2018
Chap 53 21/03/2018
Chap 52 20/03/2018
Chap 51 14/03/2018
Chap 50 11/03/2018
Chap 49 02/03/2018
Chap 48 01/03/2018
Chap 47 28/02/2018
Chap 46 27/02/2018
Chap 45 23/02/2018
Chap 44 13/02/2018
Chap 43 10/02/2018
Chap 42 09/02/2018
Chap 41 08/02/2018
Chap 40 07/02/2018
Chap 39 06/02/2018
Chap 38 04/02/2018
Chap 37 01/02/2018
Chap 36 31/01/2018
Chap 35 29/01/2018
Chap 34 28/01/2018
Chap 33 25/01/2018
Chap 32 24/01/2018
Chap 31 23/01/2018
Chap 30 22/01/2018
Chap 29 20/01/2018
Chap 28 19/01/2018
Chap 27 18/01/2018
Chap 26 17/01/2018
Chap 25 19/12/2017
Chap 24 18/12/2017
Chap 23 14/12/2017
Chap 22 08/12/2017
Chap 21 07/12/2017
Chap 20 01/12/2017
Chap 19 30/11/2017
Chap 18 28/11/2017
Chap 17 26/11/2017
Chap 16 21/11/2017
Chap 15 17/11/2017
Chap 14 05/11/2017
Chap 13 03/11/2017
Chap 12 26/10/2017
Chap 11 25/10/2017
Chap 10 30/09/2017
Chap 9 28/09/2017
Chap 8 21/09/2017
Chap 7 09/08/2017
Chap 6 21/07/2017
Chap 5 16/07/2017
Chap 4 14/07/2017
Chap 3 23/06/2017
Chap 2 02/05/2017
Chap 1 28/04/2017

Bình luận

Đóng