Lưu Quang Ký

Lưu Quang Ký

10
Số lượng đánh giá: 5
Tác giả: A Đạo
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 39580
Ông trời đúng thật là đang đùa với mình mà? Vượt thời gian đến một nơi xa lạ, còn bị trở thành nô tỳ! Việc này rất là thảm! Không! Đợi chút!... Hình như không có nguy hiểm như vậy? Xem ra viện trưởng biến thái bề ngoài rất đẹp trai? Hơn nữa lại còn… còn… yêu mình? Việc gì vậy? Người kêu ngạo như mình không dễ dàng đầu hàng đâu!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 33 02/07/2018
Chap 32 16/06/2018
Chap 31 06/06/2018
Chap 30 25/05/2018
Chap 29 24/05/2018
Chap 28 22/05/2018
Chap 27 29/12/2017
Chap 26 28/12/2017
Chap 25 27/12/2017
Chap 24 28/10/2017
Chap 23 22/09/2017
Chap 22 27/07/2017
Chap 21 27/07/2017
Chap 20 27/07/2017
Chap 19 27/07/2017
Chap 18 27/07/2017
Chap 17 27/07/2017
Chap 16 27/07/2017
Chap 15 27/07/2017
Chap 14 27/07/2017
Chap 13 27/07/2017
Chap 12 27/07/2017
Chap 11 20/07/2017
Chap 10 17/07/2017
Chap 9 07/07/2017
Chap 8 07/07/2017
Chap 7 06/07/2017
Chap 6 12/06/2017
Chap 5 12/06/2017
Chap 4 17/05/2017
Chap 3 17/05/2017
Chap 2 24/04/2017
Chap 1 22/04/2017

Bình luận