Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

9.64
Số lượng đánh giá: 22
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Lục Dương
Lượt xem: 1295
Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 7 08/04/2018
Chap 6 08/04/2018
Chap 5 25/03/2018
Chap 4 25/03/2018
Chap 3 11/03/2018
Chap 2 04/03/2018
Chap 1 24/02/2018
Chap 0 21/02/2018

Bình luận