Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

9.83
Số lượng đánh giá: 48
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Lục Dương
Lượt xem: 2118
Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 17 04/08/2018
Chap 16 01/08/2018
Chap 15 28/07/2018
Chap 14 23/07/2018
Chap 13 21/07/2018
Chap 12 14/07/2018
Chap 11 06/07/2018
Chap 10 04/07/2018
Chap 9 03/07/2018
Chap 8 02/07/2018
Chap 7 08/04/2018
Chap 6 08/04/2018
Chap 5 25/03/2018
Chap 4 25/03/2018
Chap 3 11/03/2018
Chap 2 04/03/2018
Chap 1 24/02/2018
Chap 0 21/02/2018

Bình luận

Đóng