Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

9.87
Số lượng đánh giá: 91
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: Lục Dương
Lượt xem: 2430
Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà...

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 35 27/11/2018
Chap 34 10/11/2018
Chap 33 10/11/2018
Chap 32 21/10/2018
Chap 31 21/10/2018
Chap 30 07/10/2018
Chap 29 01/10/2018
Chap 28 17/09/2018
Chap 27 17/09/2018
Chap 26 10/09/2018
Chap 25 08/09/2018
Chap 24 03/09/2018
Chap 23 03/09/2018
Chap 22 27/08/2018
Chap 21 27/08/2018
Chap 20 27/08/2018
Chap 19 25/08/2018
Chap 18 24/08/2018
Chap 17 04/08/2018
Chap 16 01/08/2018
Chap 15 28/07/2018
Chap 14 23/07/2018
Chap 13 21/07/2018
Chap 12 14/07/2018
Chap 11 06/07/2018
Chap 10 04/07/2018
Chap 9 03/07/2018
Chap 8 02/07/2018
Chap 7 08/04/2018
Chap 6 08/04/2018
Chap 5 25/03/2018
Chap 4 25/03/2018
Chap 3 11/03/2018
Chap 2 04/03/2018
Chap 1 24/02/2018
Chap 0 21/02/2018

Bình luận