Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

8.71
Số lượng đánh giá: 7
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: hamtruyen.com
Lượt xem: 1886
Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai… tìn tin tin.Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư… Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử — thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư…Quyển sách có chút thuần… Cũng có chút ái muội…

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 209 28/03/2018
Chap 208 26/03/2018
Chap 206 21/03/2018
Chap 205 20/03/2018
Chap 204 19/03/2018
Chap 203 10/03/2018
Chap 202 05/03/2018
Chap 201 01/01/2018
Chap 200 31/12/2017
Chap 199 30/12/2017
Chap 198 29/12/2017
Chap 197 28/12/2017
Chap 196 27/12/2017
Chap 195 26/12/2017
Chap 194 25/12/2017
Chap 193 24/12/2017
Chap 192 23/12/2017
Chap 191 22/12/2017
Chap 190 21/12/2017
Chap 189 20/12/2017
Chap 188 19/12/2017
Chap 187 18/12/2017
Chap 186 17/12/2017
Chap 185 16/12/2017
Chap 184 15/12/2017
Chap 183 14/12/2017
Chap 182 13/12/2017
Chap 181 12/12/2017
Chap 180 11/12/2017
Chap 179 10/12/2017
Chap 178 09/12/2017
Chap 177 08/12/2017
Chap 176 07/12/2017
Chap 175 06/12/2017
Chap 174 05/12/2017
Chap 173 04/12/2017
Chap 172 03/12/2017
Chap 171 02/12/2017
Chap 170 01/12/2017
Chap 169 30/11/2017
Chap 168 29/11/2017
Chap 167 28/11/2017
Chap 166 27/11/2017
Chap 165 26/11/2017
Chap 164 25/11/2017
Chap 163 24/11/2017
Chap 162 23/11/2017
Chap 161 22/11/2017
Chap 160 21/11/2017
Chap 159 20/11/2017
Chap 158 19/11/2017
Chap 157 18/11/2017
Chap 156 17/11/2017
Chap 155 16/11/2017
Chap 154 08/11/2017
Chap 153 07/11/2017
Chap 152 06/11/2017
Chap 151 01/11/2017
Chap 150 31/10/2017
Chap 149 31/10/2017
Chap 148 30/10/2017
Chap 147 29/10/2017
Chap 146 28/10/2017
Chap 145 28/10/2017
Chap 144 27/10/2017
Chap 143 27/10/2017
Chap 142 26/10/2017
Chap 141 26/10/2017
Chap 140 25/10/2017
Chap 139 24/10/2017
Chap 138 23/10/2017
Chap 137 21/10/2017
Chap 136 21/10/2017
Chap 135 20/10/2017
Chap 134 20/10/2017
Chap 133 19/10/2017
Chap 132 19/10/2017
Chap 131 19/10/2017
Chap 130 18/10/2017
Chap 129 18/10/2017
Chap 128 18/10/2017
Chap 127 17/10/2017
Chap 126 16/10/2017
Chap 125 15/10/2017
Chap 124 15/10/2017
Chap 123 14/10/2017
Chap 122 13/10/2017
Chap 121 12/10/2017
Chap 120 11/10/2017
Chap 119 11/10/2017
Chap 118 10/10/2017
Chap 117 10/10/2017
Chap 116 09/10/2017
Chap 115 08/10/2017
Chap 114 07/10/2017
Chap 113 06/10/2017
Chap 112 05/10/2017
Chap 111 04/10/2017
Chap 110 03/10/2017
Chap 109 02/10/2017
Chap 108 30/09/2017
Chap 107 29/09/2017
Chap 106 28/09/2017
Chap 105 26/09/2017
Chap 104 20/09/2017
Chap 103 19/09/2017
Chap 102 18/09/2017
Chap 101 16/09/2017
Chap 100 15/09/2017
Chap 99 14/09/2017
Chap 98 13/09/2017
Chap 97 12/09/2017
Chap 96 09/09/2017
Chap 95 08/09/2017
Chap 94 07/09/2017
Chap 93 06/09/2017
Chap 92 05/09/2017
Chap 91 04/09/2017
Chap 90 01/09/2017
Chap 89 31/08/2017
Chap 88 30/08/2017
Chap 87 29/08/2017
Chap 86 28/08/2017
Chap 85 26/08/2017
Chap 84 25/08/2017
Chap 83 24/08/2017
Chap 82 23/08/2017
Chap 81 22/08/2017
Chap 80 22/08/2017
Chap 79 20/08/2017
Chap 78 18/08/2017
Chap 77 17/08/2017
Chap 76 16/08/2017
Chap 75 15/08/2017
Chap 74 14/08/2017
Chap 73 13/08/2017
Chap 72 12/08/2017
Chap 71 11/08/2017
Chap 70 10/08/2017
Chap 69 09/08/2017
Chap 68 08/08/2017
Chap 67 07/08/2017
Chap 66 31/07/2017
Chap 65 30/07/2017
Chap 64 29/07/2017
Chap 63 28/07/2017
Chap 62 27/07/2017
Chap 61 25/07/2017
Chap 60 24/07/2017
Chap 59 23/07/2017
Chap 58 22/07/2017
Chap 57 21/07/2017
Chap 56 20/07/2017
Chap 55 20/07/2017
Chap 54 19/07/2017
Chap 53 18/07/2017
Chap 52 17/07/2017
Chap 51 16/07/2017
Chap 50 15/07/2017
Chap 49 14/07/2017
Chap 48 13/07/2017
Chap 47 13/07/2017
Chap 46 12/07/2017
Chap 45 11/07/2017
Chap 44 10/07/2017
Chap 43 09/07/2017
Chap 42 09/07/2017
Chap 41 08/07/2017
Chap 40 07/07/2017
Chap 39 05/07/2017
Chap 38 04/07/2017
Chap 37 03/07/2017
Chap 36 02/07/2017
Chap 35 02/07/2017
Chap 34 01/07/2017
Chap 33 30/06/2017
Chap 32 29/06/2017
Chap 31 28/06/2017
Chap 30 28/06/2017
Chap 29 28/06/2017
Chap 28 27/06/2017
Chap 27 27/06/2017
Chap 26 13/06/2017
Chap 25 12/06/2017
Chap 24 08/06/2017
Chap 23 07/06/2017
Chap 22 07/06/2017
Chap 21 06/06/2017
Chap 20 06/06/2017
Chap 19 03/06/2017
Chap 18 03/06/2017
Chap 17 02/06/2017
Chap 16 02/06/2017
Chap 15 01/06/2017
Chap 14 01/06/2017
Chap 13 31/05/2017
Chap 12 30/05/2017
Chap 11 06/02/2015
Chap 10 20/01/2015
Chap 9 16/01/2015
Chap 8 11/12/2014
Chap 7 21/10/2014
Chap 6 17/10/2014
Chap 5 15/10/2014
Chap 4 11/10/2014
Chap 3 09/10/2014
Chap 2 08/10/2014
Chap 1 06/10/2014

Bình luận