101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

9.61
Số lượng đánh giá: 28
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang cập nhật
Nguồn: ngonphongcomics.com
Lượt xem: 1399
Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao? Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chap 13 27/12/2018
Chap 12 24/09/2018
Chap 11 18/09/2018
Chap 10 17/09/2018
Chap 9 29/06/2018
Chap 8 28/06/2018
Chap 7 09/06/2018
Chap 6 08/06/2018
Chap 5 08/06/2018
Chap 4 07/06/2018
Chap 3 07/06/2018
Chap 2 06/06/2018
Chap 1 03/06/2018

Bình luận