Truyện mới cập nhật

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Ta
Em Vẫn Còn Nhỏ
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
Bạc Hà Chi Hạ 2
Yêu Nhan Lệnh
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Solo Đi Vương Gia
Nam Thần Của Tôi
Mật Ngọt Cấm Kỵ
Vương Gia! Không Nên A!
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
Hắn Đến Từ Sao Hỏa
Bạn Trai Minh Tinh Bức Yêu
Tử Sắc Sắc Vi
Hoa Nhan Sách
Phượng Hoàng Ngàn Năm
Dường Như Tình Yêu Đã Đến
101 Sủng Vật Tình Nhân
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi!
Cẩm Lý Thiếu Nữ Của Tôi
Âm Dương Khoái Đệ Trạm
Trái Tim Bí Ẩn
Nghịch Chuyển Luyến Tình
Thần Y Đích Nữ
Khuynh Thế Độc Phi
Hào Môn Tiểu Lãn Thê