Truyện mới cập nhật

Chỉ Nhiễm Thành Hôn
Thoát Khỏi Mộng Cảnh
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ
Nam Thần Quốc Dân Biến Thân
Tinh Thần Biến
Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Yêu
Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
Quý tiết Của An Quyển
Đường Quả Điềm Sáp
Công Chúa Nữ Vương Mệnh
Âm Dương Khoái Đệ Trạm
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh
Kế Sắc Đào Thê
Tổng Tài Ma Cà Rồng Tha Cho Tôi
Trâm Trung Lục
Cô Vợ Nóng Bỏng
Phi Thường Vô Lương
Vợ Yêu Là Báu Vật
Xin Đừng Cắn Em
Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
Tướng Quân Mời Xuất Đạo
Luyến Ái Bạo Quân
Lưỡng Bất Nghi
Cạm Bẫy Của Nữ Thần
Vợ Yêu Của Ác Ma
Sủng Phi Của Pharaoh
VN All Tet campaign 2018
Tết 2018