Truyện mới cập nhật

Thâm Hải Nguy Tình
Manh Thê Khó Dỗ
Luôn Có Yêu Quái
Băng Sơn Thủ Tế
Thịnh Thế An Nhiên
Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi!
Nghịch Chuyển Luyến Tình
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh
Thần Y Đích Nữ
Thiên Lại Âm Linh
Hướng Tâm Dẫn Lực
Tình Yêu Không Thể Bù Đắp
Vợ Yêu Cưới Trước Sủng Sau
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu
Tổng Tài Giáo Sư Đi Theo Tôi
Chỉ Nhiễm Thành Hôn
Tinh Mộng Thần Tượng
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Ám Chi Lạc Ấn
Hỏa Hồ
Nữ Đế Học Dốt
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay
Ám Luyến Thành Hôn
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Bà Xã Tôi Là Nam Thần
Thịnh Thế Đế Vương Phi
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
Thái Tử Bị Hoang Tưởng
Cô Vợ Nóng Bỏng
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
Đóng